Goście

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

 

STOWARZYSZENIE

 MIŁOŚNIKÓW POLSKIEJ TRADYCJI


 
Data utworzenia Stowarzyszenia – październik 2014 r.

 
 Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Upowszechnianie polskiej kultury narodowej,
 2. Upowszechnianie polskich tradycji,
 3. Kształcenie tożsamości regionalnej i narodowej,
 4. Kształcenie i rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych oraz szacunku do własnego kraju,
 5. Upowszechnianie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu z kulturą narodową Polski,
 6. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych,
 7. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie polskich tradycji narodowych i kultury Polski,
 8. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
 9. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 10. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnych lub zbliżonych celach,
 11. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,
 12. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, funduszy UE i innych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
 2. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat, składek członkowskich i darowizn,
 3. Organizowanie i przeprowadzanie imprez, uroczystości, przeglądów, konkursów, festiwali itp.,
 4. Organizowanie i przeprowadzanie spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 5. Organizowanie niedochodowych imprez: kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów i innych,
 6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 8. Organizowanie wycieczek, biwaków, obozów i kolonii, fundowanie nagród, stypendiów,
 9. Przyznawanie wyróżnień i nagród.

Stowarzyszenie jest między innymi współorganizatorem imprez:

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć nasze działania prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Tradycji
PKO Bank Polski Oddział 1 w Gdańsku

Numer konta:  76 1020 1811 0000 0902 0260 2340

z dopiskiem:   darowizna na cele statutowe

KONTAKT:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.